Vi utfører prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg

Vi er et FG-godkjent kontrollfirma med lang erfaring innen kontroll av sprinklerinstallasjoner. 

Prosjektering

Vi tilbyr prosjektering av alle typer sprinkleranlegg, alt fra «standard anlegg» i henhold til NS-EN 12845, boligsprinkleranlegg i henhold til NS-EN 16925 til lager- og spesialanlegg i henhold til NFPA-13.

Vedlikehold

For at sprinkleranlegg skal kunne fungere som forutsatt må det utføres riktig og rutinemessig vedlikehold av anleggene. Vedlikehold kan bestilles hos oss og utføres av våre samarbeidspartnere, sprinklerteknikerne innehar FG-900 Vedlikeholdskurs/ blått kompetansebevis samt god erfaring innenfor sprinklervedlikeholdsfaget.

Dokumentasjon

Vi tilbyr å lage dokumentasjon for gamle anlegg, der det eventuelt skulle mangle. Som dokumentasjon kan vi tilby: As built-/ dokumentasjonstegninger, hydrauliske beregninger, prosjektbeskrivelse, FDT beregninger for tørrsprinkleranlegg og komplette FDV-instrukser.

Ditt sprinkleranlegg er viktig

En brann vil være svært ødeleggende for en virksomhet. En av de vanligste årsakene til brann er feil på elektriske anlegg og utstyr. Brannfare vil alltid være tilstede, men årsakene er bare en del av problemet. Det er like viktig å tenke på konsekvensene ved brann og hvor stor du tillater at en brann skal bli.

97 % av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert. Ditt sprinkleranlegg er ekstremt viktig, og vil fungere som din egen brannmann på vakt, døgnet rundt.

Våre kunder

Kontakt oss